Search form

2 Korin 5:18

18Ale la igogolu te La Tahalo Uru sesele. Eia baha e Kraist, e Kraist goio peho robo etatou veia etato kati ge ligi te la kiloli la iruru tegatou, veia etato kati ge vipou baa me La Tahalo Uru, veia etato ge veipala tai la valolo tetala ale taritigi soio te la valalua me hatavivile tomi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index