Search form

2 Korin 5:21

21Eia sesele, e Kraist, eia la iruru ouka, eala moli La Tahalo Uru eia vimagiria veia eia ge abi la muli gatou, eia vauru la iligiligi soio tetala veia eia sekela ge bole la kiloli la iruru tegatou, veia mai etato ge tautaulailo tetala, la vulovulo La Tahalo Uru ale maroka sesele, eia ge volu sesele tegatou, etato ge sibitala maroka mai eia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index