Search form

2 Korin 7:10

10Ale La Tahalo Uru ge vailo buruko etatou mai ele, alele la gauru la vimahulila tetala somai tegatou ale te Kraist, etato umala ge mahela ovola. Eala moli mai la tahalo ale kama rovi e Kraist, eia ge ilo buruko la iruru tetala veia ge vulo la vulovulola, ale eia ilo buruko bulalahu moli. La iloburukola tetala eia kama koramulia ge vimahulia, eia ge visibitala moli la pileho.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index