Search form

2 Korin 7:11

11Sesele, amuto gabutia la iloburukola, eala moli eia suli moli amutou, ale la igogolu te La Tahalo Uru moli oilo te la tia mutou ele. Ale igoie amuto vulo halaba seseleti. Amuto vagari veia ge pou tigi lou, amuto vagari veia ge piligi taro la iruru. Amuto karutu sesele, amuto taga, amuto gabutatala papai, amuto vagari sesele veia ge vimatata la iruru. Ealale, amuto sibitala marokati lou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index