Search form

2 Korin 8:12

12Mai la masasagala tamutou isasasa ge oio sesele ovola, La Uru eia ge lege sisigi moli la vaabila tamutou. Eia kama masaga veia isa ge vavala veia ge pigi la uati uru mai eia la uati ouka. Taritigi amuto isasasa ge vaabila soio tegiteu mai la uati moli bakisi ale amuto taholea.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index