Search form

2 Korin 8:7

7Amutou la tahalo me la tavile la tautaulailo sesele, la merera me la mari tamutou eia taritigi pepeho moli. Amuto vagari tavu la igogolu te Kraist, me amuto vipuhi tigi tai amiteu la bilalaha tetala. Tio, oio volale, amite kaka gogogo amutou veia amuto ge vagari tai te la gilogo mai la piligi la uati ale ge suli egiteu e tabarabara mutou ale pou la savelela.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index