Search form

2 Pita 1:3

La Tahalo Uru eia hiloviti etatou veia etato ge tetala sesele

3Te la vagagarila tetala moli, La Tahalo Uru eia abitia gatou la mahulila ale maroka sesele. La Riau tetala e Kraist, eia tola tavuti etatou veia etato ge pou vikapopo leia te la matagaga me le marokala tetala. Mai etato ge rovi tataho e Kraist mai ele, etato ge sau tola la vagagarila tomi, etato ge koramuli seselea mai ele veia ge sau tola la mahulila tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index