Search form

2 Pita 2:20

20Etato tautaulailoti te La Uru e Kraist, la tahalo la vimahuli tegatou, me oio vola etato vulo taroti la vulovulo la iruru ale lapulapu etatou soio te pileho. Eala moli mai isahari ge tilo lou te la vulovulo la iruru, veia ge pou lou te la kilisi oio vola, egite ge beu rivu loua sotigu, egite ge gotigu rivu sesele, la maligoma tegiteu eia ge uru pepeho kara polo la maligoma ale pala egite popou ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index