Search form

2 Tesalonaika 1:7

7Mai etatou ale igoie ligi, mulimuli eia ge vimavulaha etatou, amuto ale oiole, me amite tai la bilalaha tetala taho tolu omaie. Eia ge igoa mai ele te la tapasi la haro tetala ale La Uru e Iesus ge sibitala loata te la mori, vikapopo legiteu la angelo tetala, egite vagari. Eia ge guvi vikapopo la matagaga ale uru pepeho, mai la havi ale uru karerere.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index