Search form

2 Timoti 2:13

13Te la haro usu etato ge boru

te la tautaulailo tegatou,

eala moli La Uru kama koramulia

veia eia ge sigolo taro etatou, ouka gologolo,

la vuhula La Uru eia kama la tahalo la visigologolola,

eia kama koramulia veia ge tahi taro lou

la merera tetala ale eia veitia gatou ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index