Search form

2 Timoti 2:21

21Me la masova la merera ale, eia maie: Mai eme ge baumuli tigi la vulovulomu veia ge maroka te la mata La Tahalo Uru, eme ge mai la vuliti ale taritigi, egite tau poloa te la igogolu ale tikumu, eia marasa pepeho, eia maroka viviu. La Tahalo Uru masaga moli egiteu ale maroka, ale koramuli la igogolu tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index