Search form

2 Timoti 4:10

10eau la tahalo ouka omai ale ge toto obuau, ouka gologolo. La vuhula e Demas sigolo tarotiau, eia masaga moli la mari papaila te la maututula, eia heleti soio e Tesalonaika, E Kresens tai tugati, eia goio e Galesia, e Taitas tai kati pou omai, eia oioti e Dalmatia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index