Search form

La Bilalaha 1:1

1Tavu e tabaragu e Teopilas,

Eiau e Luk, eau guviti lou omai taume la kekesi taku bakisi. Te la muluga la valolo taku ale eau pala kekesiamu, eau vei matagageamu la igogolu tomi te Iesus ale eia sokoa omai te la maututula,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index