Search form

La Bilalaha 10:38

38Amuto rovitia veia e Iesus ele, La Tahalo Uru visivo La Kalulu La Marokala sotalo tetala, eia abiala la vagagarila ale uru. La Tahalo Uru igogolu vikapopo leia, eia goio te la maututula tomi, eia suli la valalua me hatavivile, eia vimahuli rivu lou egiteu ale pou te la kilisi te Satan.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index