Search form

La Bilalaha 10:39

39Eala moli amiteu, amite la tahalo la valolo te la igogolu ale Iesus igotiale, oio te la maututula te la gale Iudea, oio la mautu uru tai e Ierusalem, amite hilo seseletia te la mata miteu. Ale egite katu tolea oata te la tauvalautu, eia peho, amite valolo tai te alele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index