Search form

La Bilalaha 12:19

19E Herod goio loloa mai ele, eia goio paa mulitia e Pitale, eia kamati sivutia, eia goio tahi vagari egite la valalua la pahutulale. Eala moli egite kama koli tigi la tilahi tetalale, tio eia goio kisi la mata ge bili egiteu.

E Herod peho

Goio, te la imamala alele, e Herod bula taro e Iudea, eia goio pou muga oio e Sisaria.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index