Search form

La Bilalaha 13:36

36Tio me oilo vola etato rovia, e Devit, eia sau tola la igogolu te La Tahalo Uru, eia tilimuli sesele la masasagala te La Tahalo Uru, kabili te la valalua, te la imamala tetalale. Mai mulimuli la vitabarila te la igogolu te La Tahalo Uru soio te Devit kaluvuti, la leavala koramuliti eia ge peho, eia goio peho seseleti, egite goio ulaia te la balile tamala me tutubula, la vovola parara seseleti otalo la magasa.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index