Search form

La Bilalaha 14:1

Pol me Banabas igogolu oio la mautu e Aikoniam

1Tio, e Pol me Banabas, egira goio la mautu e Aikoniam, egira igogolu lou mai ale egira igotia oio e Antiok. Egira goilo te la luma la lotu tegite Iuda, egira valolo. Egira valolo mai ele, la valolo tegira tivura pepeho, me egite la valalua e Iuda me egite la valalua e Grik, egite tomi usu vulo la gabutatalala tegiteu, egite roromuli sesele La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index