Search form

La Bilalaha 14:3

3Eala moli e Pol me Banabas, egira mou tabaa oio la mautu ale, egira vagari moli la valolo te la merera te La Tahalo Uru soio te la valalua. Tio La Tahalo Uru vitikumu la merera tegirua, egira goio igo isahari la golu la karutula soio te la valalua me hatavivile tomi, ale la irovilala ale egite ge rovia la valolo tegira te la gilogo te La Tahalo Uru eia kama visigolo, eia sesele viruru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index