Search form

La Bilalaha 19:21

Egite Epesas koho tavu e Pol

21Tio, mulimuli ovolale, La Kalulu La Marokala, eia muga la gabutatalala te Pol, goio e Pol veia ge beu loua somuli e Ierusalem, eia veia ge polo posa la gale ilua e Masedonia me Akaia, eia veia mago “Mai eau ge hiliti loio e Ierusalem, eau ge sele molia veia ge goio ge hilo la mautu uru e Rom.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index