Search form

La Bilalaha 19:25

25Tio goio la mulugaluga tegite te la igogolu alele, la isala e Dimitrias, eia goio tola vikapopoa egiteu la valalua la igogolu tetala, me egiteu tai isahari ale igogolu mai ele, egite goio tetala, eia goio vikara soio tegiteu mago “Etato tomi rovitia, etato bole moli la mapa uru te la igogolu moli aleie, la igogolu isasa oukati lou veia etato ge abi la mapa ovola!

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index