Search form

La Bilalaha 19:8

8Goio, e Pol goilo te la luma la lotu tegite Iuda, eia valolo la valalua, eia igo molia mai ele la taio itolu, egite pou vipigi vulo la merera usu, e Pol tovo lalaia veia eia ge virovi sesele egiteu ale la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru ale halaba eia sibitalati.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index