Search form

La Bilalaha 2:22

22Tio, e Pita goio soko lou la valolo tetala soio tegiteu, eia veia maie “Taritigi amutou la valalua e Israel, amuto ge lolo tigia la vikararala taku. E Iesus, la tau Nasaret, La Tahalo Uru bahea. Ale etato rovia, la vuhula la igogolu ale ururu eia igotia. Mai la golu la karutula, la golu la irovilala te la vagagari La Tahalo Uru tai. Amuto rovitia, la igogolu ale, eia igoa te la vagagari La Tahalo Uru. Eia vahilo le amutou, veia amuto ge rovia veia e Iesus, La Tahalo Uru bahea.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index