Search form

La Bilalaha 21:13

13Eala moli e Pol goio koli la merera tamiteu mago “Amuto umala ge vailo ruru leau la tilali veia amuto ge igo marapa la gabutatalala taku. Eau raragiti veia egite ge vagoiloau te la kilisi. Mai egite masagea ge biliau, eia taritigi tai moli, veia eau ge peho tai oio e Ierusalem, ge peho robo la igogolu te La Uru tegatou, e Iesus.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index