Search form

La Bilalaha 21:23

23Taritigi eme ge lolo amiteu, eme ge igo molia mai ale amite viputumulitia, eme ge igo maie: Egiteu taho vaa omai, egite tauti la merera ale tikumu soio te La Tahalo Uru veia egite ge la tahalo la maroka tetala, eala moli egite raragiti veia ge goio la luma la lotu, egite ge gutu la vaabila soata te La Tahalo Uru, mai la vulovulo la vimarokala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index