Search form

La Bilalaha 21:24

24Taritigi eme ge vikapopo me egiteu ale taho vaale, e pris ge vimaroka tai eme, eme ge suli tai egiteu, ge loto e pris te la igogolu tetalale, egite ge sala taro la ivu giteu ele ale egite baharuti la tiloi la merera soio te La Tahalo Uru ale egite toitiale. Mai eme ge igo mai ele, egite Iuda tomi ge matagagati veia eme gabu tikumuti la merera tomi te Moses, me la merera ale egite isahari ubi leme ovola veia eme kamati la tau Iuda sesele, egite ge rovia veia la visigolola alele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index