Search form

La Bilalaha 22:17

E Pol gilemulia giteu ale La Tahalo Uru bahea soio tegiteu ale pou te la maligoma

17“Tio, mulimuli eau beu rivu loua soio e Ierusalem, eau goilo te la luma la lotu, eau goio kaka tavu La Tahalo Uru, eia sibitala tavuau, eau hiloa mai ale tagea.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index