Search form

La Bilalaha 22:24

24Tio, gomai la mulugaluga tegite soldia baha taro moliti egiteu la valalua tetala mago “Amuto ge vahele la tahalo ale soilo la luma uru tegatouo.” Eia abia goio vei loua giteu e soldia ge kumamasi muga e Pol ele, tio egite ge tahi tigia te la vuhu la iruru ale la valalua toiti le Pol ovolale.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index