Search form

La Bilalaha 22:3

3Tio e Pol goio vikara soio tegiteu maie “Eau la tau Iuda, e tila pigoau oio la mautu e Tasas oio la gale Silisia, eala moli eau abi la vimari omai e Ierusalem. E Gamaliel uru vimariau, eia turi muliagu la merera tomi te ururu tegatou e Iuda, eau roromuli tomia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index