Search form

La Bilalaha 23:27

27Eau masagea eme ge rovia veia egite Iuda lao tolati la tahalo ale e Pol ele veia ge bilia, eala moli eau loloa veia eia la tau Rom isasa, amite me egiteu e soldia taku goio hari tavua, lapu rivutia te la lima giteu alele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index