Search form

La Bilalaha 6:13

13Egiteu ale logala goio tahi la valalua isahari veia egite ge ubi leia la merera la visigolola. Tio goio, egite la valalua alele goio visigoloti egiteu la mulugaluga mago “Te la haroharo tomi, amite lolo bibibi molia te la harela, eia vikara gegeru soio te la luma la lotu ale maroka, soio tai te la merera te La Tahalo Uru ale Moses kekesi tolea.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index