Search form

La Bilalaha 7:2

2Tio e Stiven goio kolia mago “Amutou e tabarabaragu, amutou e ururu tomi tai ele, taritigi amuto ge laba gele somai taku. Alaura sesele, La Tahalo Uru tegatou, eia la vuhu la matagaga, eia sibitala tavu e tubu gatou e Abraham, ale eia soloio te la mautu tetala oio la gale Mesopotemia, eia soukama bula solau e Haran.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index