Search form

La Bilalaha 7:36

36“Tio, e Moses moli ele, eia goio puli rivu egiteu ele, eia igo la golu la karutula usu oio e Gipto, me oio tai la mago ale egite toia Magegese, oio tai te la tuluga tegiteu te la tibulu la leavala savulu vaa, ale eia mamugea giteu ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index