Search form

La Bilalaha 7:38

38Tio ale mulimuli egite goio guvi vikapopo oio la vai la gove e Sinai, e Moses moli, egite me tutubu gatou ele, eia moli tai ale oata la gove e Sinai eia vipou tomi me angelo ale ababiala la vigagiala. Eia lolo sesele La Merera La Mahulila, eia goio veipalea giteu, eia tabuli tegatou e Iuda kara igoie.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index