Search form

La Bilalaha 7:4

4Tio oio moli ovola, e Abraham uru ele, eia hiliti taro la gale tegite Kaldea e Mesopotemiale, eia bula veia ge goio la mautu ale La Tahalo Uru ge toiala, eia goio eia mou posa muga oio e Haran. Goio, e tamala peho, La Tahalo Uru baha taro loua solau lou kara omai la magasa tegatou ale La Tahalo Uru toitiala, amuto igoie pouti ovola, taholatiao.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index