Search form

La Bilalaha 9:2

2veia eia ge kekesia giteu la valalua e Iuda oio la mautu uru e Damaskas, veia ale e Sol ge guvi tegiteu, mai ge eia ge poga isahari la valalua me hatavivile ale egite tilimuli e Iesus, tio eia ge kisi egiteu me eia ge lapu egiteu soio e Ierusalem.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index