Search form

Kolose 1:16

16Ale pala La Tahalo Uru vipou la magasa me la mori me la papaga tomi, e Latula tai oio igogolu vikapopo leia. Mai te la vagagarila te Kraist ele, la golugolu tomi sibitala ale etato hiloa. Egiteu la uru tai ale pou la mulugaluga oata te la mori, mai egiteu la angelo, egite sibitala te la vagagarila te Kraist moli. La Tahalo Uru vipou egiteu la golugolu tomi veia e Kraist ge tahola egiteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index