Search form

Kolose 1:24

La valolo soio te la valalua la maligoma eia vagari

24Eau sagege moli ale eau gabu la iligiligi oio te la igogolu la valolo te la merera te Iesus. La vuhula la iligiligi soio tamutou la valalua me hatavivile te la lotu tetala, eia visauru me la iligiligi te Kraist soio tamutou me la iligiligi taku tai ale eau gabua. Eala moli la iligiligi taku, eia souka koramuli la tabarila te La Tahalo Uru somai taku.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index