Search form

Kolose 3:12

La vulovulo la gilogo

12Amutou la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru. Eia gogo amutou, eia hilovi amutou veia amutou tetala. Eala, eia taritigi amuto ge soveia. Amuto ge kai la vulovulo la marokala maie:

Eme ge suli egiteu e tabarabaramu.

Eme ge vibaumuli tataho soio tegiteu

la valalua me hatavivile.

Eme ge togo tai egiteu.

Eme ge vipuhi tigi egiteu e tabarabaramu tomi.

Eme ge kimoso taro la iruru

ale egite igoa soio taume.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index