Search form

Epesas 1:10

10Eia veipalatia mai ele veia mulimuli la imamala ge puru ale eia ge vipou la maututula, la magasa, la mori me la papaga tomi ale oio vola, eia ge vipoua otalo te la uluvale Kraist, me ale e Kraist eia ge pou la uru te la golugolu tomi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index