Search form

Epesas 2:7

7Eia igoa mai ele veia te la imamala ale mulimuli te la guluvi te Kraist, la maututula tomi ge hiloa, egite ge rovia veia la gilogo tetala eia uru sesele, ale eia bahatia somai e Latula e Kraist Iesus, eia puhi tatahoti etatou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index