Search form

Galesia 1:17

17Eau tai kama goata e Ierusalem veia ge veipalea soio tegiteu ale pou palati te la igogolu la bilalaha. Eala moli eau sele molia goilo te la gale tegiteu e Arab, eau pouo, mulimuli eau sele polo loua, beu rivu loua soio la mautu e Damaskas lou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index