Search form

Galesia 4:26

26Eala moli egiteu ale tautaulailo te Iesus, la pulolou tegiteu eia isapolo te aleie, la pulolou tegiteu eia mavulaha sesele, eia kama la pulolou la kilisi, ouka. Ale eia tovoa gatou mai e rutule Abraham sesele, e Sera ale visibitala amiteu tomi e tutubula, mai tai lou etatou tomi ale goiloti te Iesus.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index