Search form

Galesia 4:27

27Mai la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie:

Eme ale varirobo ele, ale e latumu ouka,

eme ge sagege!

Kakusa la sagegela,

eme ale soukama gabu la iligi la piligo,

la vuhula eme ge pigo.

Eme ale varirobo, eme ge pigo pepeho,

la giligi giteu e latatumu ge usu,

me la tavile ale e haruamu oiole,

e latatumu kama ge usu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index