Search form

Hibru 10:10

10Ale, e Iesus igo seselea veia ge tilimuli sesele la masasagala te Tamala. Me oio te la vulovulolale etato tomi sibitala maroka, la vuhula e Iesus eia magiri vagari, eia piligi la mahulila tetala. La vovola, eia maiti la vaabila ale egiteu e pris vaharia soilo te la luma la lotu, la kasosola eia pagegeleti, eia sabubu taroti la iruru tegatou tomi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index