Search form

Hibru 10:11

La kasosole Kraist eia koramuli seselea ge sabubu taro la iruru

11Te la haroharo tomi, egiteu e pris tomi ge magiri te la lotu, egite ge igo bibibi la igogolu tegiteu mai ele, egite ge vituri la vaabila soio te La Uru. Eala moli egiteu la vaabila te la lotu ale pala, egite kama koramulia ge sabubu taro la iruru te la valalua.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index