Search form

Hibru 10:22

22Eala igoie eia koramulia veia etato ge goilo ge magiri hagagavi soio te La Tahalo Uru. Etato kama ge gabutatala papai, etato ge tautaulailo moli te la kasosole Iesus ale La Uru pigi roboti letatou ovola, eia vuhi marokati etatou mai ele, mai la vuluhi te la lalu ale maroka sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index