Search form

Hibru 10:25

25Etato isasa umala ge piligi la pou vikapopola te la lotu te Kraist, mai egite isahari igoie kamati pou vikapopo legiteu e tabarabara giteu te la lotu. Taritigi etato ge viteteli letatou te la merera ale taritigi te Kraist. La vulovulo alele, etato ge vagari ovola, la vuhula etato hilotia veia la haro la guluvi te La Uru eia hagagaviti.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index