Search form

Hibru 10:30

30La vuhula etato rovitia veia La Tahalo Uru moli eia vikara pala maie:

La kiloli la iruru, ale la igogolu taku sekela,

eau ge igo sesela.

Me la merera tetala isa lou eia veia maie:

La Uru ge mata muli la vulovulo giteu

la valalua me hatavivile tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index