Search form

Hibru 10:39

39La Buk Tabu Ale Pala eia veia mai ele, eala moli etato kama mai egiteu ale taga taro la iligiligi te la igogolu te La Tahalo Uru, egite goio poga tavu la viluala mai ele. Etato la tahalo me la tavile la tautaulailo sesele, La Uru eia ge vimahuli sesele etatou ale tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index